Podgórze

Podgórze to jedna z dzielnic południowego Krakowa. Jej północną granicę wyznacza Wisła, wschodnią – granica administracyjna Kraków – Brzegi, a południową wyznacza ciąg ulic: Brożka, Tischnera, Kamieńskiego, linia kolejowa Kraków-Tarnów oraz rzeka Wilga.

Nazwa pochodzi od miasta Podgórze, które zostało włączone do miasta w 1915 r. W obecnych granicach dzielnica ta funkcjonuje od 1990 r. i jest częścią dużego Podgórza, które przed zmianą w 1990r. obejmowało cały południowy Kraków.

Jest to teren o bardzo zróżnicowanym zurbanizowaniu. Zachodnia część dzielnicy należy do terenów mocno zurbanizowanych, z gęstą zabudową wielomieszkaniową, którą przeplatają liczne w tym rejonie tereny zielone m.in. Park Bednarskiego, teren wokół Parku Krakusa. Wśród zabudowań są zarówno stare kamienice, jak i nowe budynki wybudowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Wschodnia część dzielnicy przeżywa bardzo intensywny rozwój. Powstają liczne nowe osiedla mieszkaniowe, a wraz z rozwojem tej części dzielnicy stale rozbudowywana jest infrastruktura komunikacyjna, dzięki której szybko można dostać się w dowolny rejon Krakowa. Wśród niedawnych inwestycji, które znacznie poprawiły komunikację w tym rejonie warto wymienić budowę linii szybkiego tramwaju do pętli Mały Płaszów czy budowę estakady w ciągu ulicy Nowohuckiej.

Intensywnej rewitalizacji poddawane są dawne tereny poprzemysłowe w rejonie Zabłocia, które z terenów fabrycznych przeobrażają się w tereny zabudowy mieszkalno-apartamentowej, biurowej. Są one również coraz atrakcyjniejsze dla turystów, którzy tłumnie odwiedzają Muzeum Oskara Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK), Centrum Szkła na Lipowej czy Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. Rozwojowi turystyki w tej części Podgórza sprzyja pieszo-rowerowa Kładka Ojca Bernatka, która łączy Podgórze z dzielnicą Kazimierz.

Poza infrastrukturą komunikacyjną warto wspomnieć również o rozbudowanej infrastrukturze edukacyjnej. Zwłaszcza mieszkańcy zachodniej części dzielnicy Podgórze doceniają liczne przedszkola i szkoły oraz punkty handlowe, które znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Warto w tym miejscu również wspomnieć Zalew Bagry, który jest jedynym tak dużym akwenem na ternie Krakowa. Jest to miejsce umożliwiające wypoczynek nad wodą, pozwalające na uprawianie sportów wodnych oraz dające wytchnienie od miejskiego zgiełku. Do tej pory teren ten było nieco zaniedbany, ale rewitalizacja okolicznych terenów i rosnące w niedalekiej odległości od Zalewu Bagry osiedla, pozwalają przypuszczać, że miejsce to znacznie zyska na atrakcyjności.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *